Realització del patronatge i la confecció del vestuari del Gegantó Sant Rafael, dissenyat i construït pel Taller Avall. Estrenat el juny del 2016.